LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dnia 29 czerwca 2016 r. na rynku w Lewinie Brzeskim miało miejsce wydarzenie pn. „LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych

Dnia 29 czerwca 2016 r. na rynku w Lewinie Brzeskim miało miejsce wydarzenie pn.

„LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,

które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” oraz Warsztat Terapii Zajęciowej SPiON „Pomóżmy Im” we współpracy
z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim. W imieniu organizatorów wszystkich obecnych na Festiwalu Sztuki przywitał prezes Stowarzyszenia Robert Laszuk.

W wydarzeniu udział wzięło ok. 300 osób niepełnosprawnych oraz opiekunowie, zaproszeni goście, społeczność lokalna. Głównym celem imprezy była integracja osób niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi, poprzez włączanie ich do pełnego udziału
w życiu kulturalnym i społecznym oraz promowanie twórczości osób niepełnosprawnych.

W imieniu Wojewody Opolskiego obowiązki patrona honorowego pełnił dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pan Mieczysław Wojtaszek, który przed rozpoczęciem imprezy podziękował organizatorom za trud włożony w organizację wydarzenia. Uroczystego otwarcia festynu dokonał Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara, życząc wszystkim wspaniałej zabawy.

Dalsze prowadzenie festynu oraz muzyczną oprawę zapewnił pan Zbigniew Gąsiorowski.

Wszystkie placówki, które brały udział w przedsięwzięciu, miały możliwość wystawienia
i sprzedaży prac wykonywanych podczas zajęć terapeutycznych. Na kiermaszu można było nabyć niepowtarzalne prace wykonane różnymi technikami rękodzieła artystycznego.

Podczas festynu zostały zorganizowane trzy konkursy: muzyczny, plastyczny oraz fotograficzny. Uczestnicy prezentowali swoje talenty muzyczne oraz choreograficzne. Ze sceny można było usłyszeć utwory znanych wykonawców z lat 80-tych m.in.:  Lady Pank „Kryzysowa narzeczona”, Lombard „Przeżyj to sam” czy Urszula „Dmuchawce, latawce, wiatr”.

W trakcie trwania konkursu piosenki odbywał się równolegle konkurs plastyczny oraz fotograficzny. Podczas konkursu plastycznego pt. „Z ekologią na ty – rady na odpady”, uczestnicy mieli za zadanie stworzyć bukiety kwiatowe z dostępnych materiałów naturalnych i odpadowych: butelki, folie, tektura itp. Zadaniem uczestników konkursu fotograficznego „Festyn integracyjny widziany moimi oczami” było uchwycenie ciekawych momentów podczas imprezy. Osoby niepełnosprawne wykonujące zdjęcia wykazały się wielkim zaangażowaniem i spostrzegawczością. Zrobione zdjęcia będą pamiątką mile spędzonego czasu. Po przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji konkursowych, wszyscy zostali zaproszeni do wspólnej zabawy przez zespół muzyczny „Brat-y” z Brzegu. Pomimo upału rytmiczne dźwięki porwały wszystkich do tańca i wspólnej zabawy.

Organizatorzy Festiwalu Sztuki zadbali o to, aby każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową za udział. Wręczone były również nagrody za zajęcie I, II, i III-go miejsca
w przeprowadzonych konkursach. Nagrodami rzeczowymi obdarowane zostały również wszystkie placówki zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, a uczestniczące w naszym festynie. Jednym słowem były dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe, radość i mnóstwo pozytywnych emocji. Odżyły dawne przyjaźnie i nawiązały się nowe. Wszystko to było możliwe nie tylko dzięki pracy organizatorów, ale również wielu ludziom dobrej woli, którzy w różnej formie wspierali ten projekt.

Specjalne podziękowania kierujemy do Strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim oraz Pani Reginie Uchańskiej, która zapewniła nam opiekę medyczną.

Pragniemy serdecznie podziękować za udział w przedsięwzięciu wszystkim placówkom, przedstawicielom władz lokalnych, zaproszonym gościom, społeczności lokalnej,  a przede wszystkim naszym  wspaniałym artystom. Jak zaznaczył na koniec Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara, liczymy na powtórzenie przedsięwzięcia za rok.

Na zakończenie festynu prezes Stowarzyszenia Robert Laszuk podziękował pracownikom Stowarzyszenia za zaangażowanie i wykonaną pracę.  Zaprosił wszystkich chętnych do udziału w Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się w drugiej połowie września bieżącego roku na stadionie KS „Olimpia” Lewin Brzeski.

Tak czy inaczej do zobaczenia wkrótce, ponownie w Lewinie Brzeskim !!!

Projekt był finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, Fundację Grupy Górażdże – „Aktywni w Regionie” oraz ze środków finansowych pozyskanych od sponsorów.

Wyniki poszczególnych konkursów:

Konkurs piosenki:

I miejsce –       WTZ Zawadzkie oraz Józef Mielniski WTZ Jędrzejów,

II  miejsce –     Natalia Okowaniec WTZ Głuchołazy,

III miejsce –    Marta Kłaptocz WTZ Trzebnica.

 

Konkurs plastyczny:

I miejsce –       WTZ Zawadzkie,

II miejsce –      WTZ Trzebnica,

III miejsce –    WTZ Kluczbork.

 

Konkurs fotograficzny:

I miejsce – Marta Wojtaszek WTZ Trzebnica,

II miejsce – Rafał Rokita WTZ Kluczbork,

III miejsce – Teresa Wojtkiewicz WTZ Krapkowice.

 

W konkursach udział wzięli również:

WTZ Stare Siołkowice, WTZ „Ostoja” Wrocław, WTZ Nysa, WTZ Brzeg, WTZ Lewin Brzeski, WTZ Olesno, WTZ Namysłów, WTZ Opole, WTZ Wałbrzych.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM SPONSOROM !

Strunobet – Migacz Sp. z o.o.

Wojewoda Opolski

Agropol Łosiów Sp. jawna Marian Olejnik i Stanisław Krawiec

Grzegorz Chrzanowski – Stowarzyszenie Młody Brzeg

Ksiądz Proboszcz Krzysztof Dudojć z parafii PWNMP w Lewinie Brzeskim

Waldemar Włodek – Przewodniczący Rady Miasta Lewin Brzeski

Bank Spółdzielczy w Oławie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów

Apteka „Pod Wawrzynem” – Danuta i Roman Pudło

P.U.H. MARPONET Mariola Początko

 

PATRONAT HONOROWY

 

Wojewoda Opolski – Adrian Czubak

Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła

Burmistrz Lewina Brzeskiego – Artur Kotara.

 

PATRONAT MEDIALNY

TVP3 Opole

Radio Opole

NTO

Radio Doxa

Radio Park FM.

Relacje z naszego festynu prezentowane były na antenach radiowych i TVP 3 Opole.