Zaproszenie – LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” we współpracy z Miejsko – Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy na festyn pn. „LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” we współpracy
z  Miejsko – Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy na festyn
pn. „LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,

który odbędzie się 29 czerwca 2016 roku na rynku w Lewinie Brzeskim pod honorowym patronatem Wojewody Opolskiego Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego. Patronat medialny nad imprezą pełni TVP3 Opole, Radio Opole, NTO Radio Doxa oraz Radio Park.

Projekt jest finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, Fundację Górażdże – Aktywni w Regionie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

Impreza ma  zasięg ponadregionalny. Adresowana jest do osób niepełnosprawnych z placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową oraz społeczności lokalnej.

Głównym celem wyżej wymienionego projektu jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej oraz propagowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez włączenie ich do pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Poprzez realizację zadania chcemy zwrócić uwagę na fakt, że niepełnosprawność ruchowa, czy też intelektualna nie jest równoznaczna z niepełnosprawnością społeczną.

Podczas festynu zostanie zorganizowany kiermasz rękodzieła artystycznego, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach organizacje biorące udział w przedsięwzięciu będą eksponowały wyroby artystów niepełnosprawnych. Organizatorzy przygotują liczne atrakcje, m.in. konkurs piosenki, plastyczny i fotograficzny.

Tematem przewodnim konkursu piosenki będzie polska muzyka lat 80-tych. Artystami będą osoby niepełnosprawne reprezentujące poszczególne placówki. Jury oceni wykonanie, stroje oraz charakter sceniczny. Konkurs fotograficzny pod nazwą „Festyn integracyjny widziany moimi oczami” zostanie rozstrzygnięty spośród zgłoszonych uczestników festynu. Uczestnicy wykażą się spostrzegawczością, kreatywnością oraz umiejętnością patrzenia wokół siebie. Na uwagę będzie również zasługiwał konkurs plastyczny o charakterze drużynowym
pn. „Z ekologią na ty – rady na odpady”. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy
z materiałów naturalnych i odpadowych, które poddane wtórnej obróbce znów nabiorą użytkowego charakteru. Na zakończenie festynu zorganizujemy integracyjną zabawę taneczną przy wtórze gościnnie zaproszonego zespołu muzycznego.

Mamy nadzieję na dobrą zabawę i pozytywny odbiór społeczności lokalnej.

Serdecznie zapraszamy!

Program festynu:

9.30 – 10.00       Uroczyste otwarcie festynu i przywitanie gości

10.00  – 13.30:

–  Konkurs piosenki (występy artystyczne zgłoszonych uczestników festynu),

–  Konkurs plastyczny („Z ekologią na ty – rady na odpady”)

–  Konkurs fotograficzny („Festyn integracyjny widziany moimi oczami”)

13.30 – 14.30     Ciepły posiłek

14.30 – 15.30     Rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczanie nagród

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o usunięcie samochodów z rynku,

we wtorek 28 czerwca od godz. 16:00, na dzień przed imprezą,
w celu rozstawienia sprzętu i zabezpieczenia terenu.

Jednocześnie bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców i właścicieli sklepów w rynku za utrudnienia wynikające z organizacji imprezy,
w tym zmiany organizacji ruchu.

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” we współpracy
z  Miejsko – Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim zaprasza wszystkich mieszkańców naszej gminy na festyn
pn. „LEWIŃSKIE SPOTKANIA – FESTIWAL SZTUKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”,

który odbędzie się 29 czerwca 2016 roku na rynku w Lewinie Brzeskim pod honorowym patronatem Wojewody Opolskiego Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego. Patronat medialny nad imprezą pełni TVP3 Opole, Radio Opole, NTO Radio Doxa oraz Radio Park.

Projekt jest finansowany przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON, Fundację Górażdże – Aktywni w Regionie oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.

Impreza ma  zasięg ponadregionalny. Adresowana jest do osób niepełnosprawnych z placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową oraz społeczności lokalnej.

Głównym celem wyżej wymienionego projektu jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej oraz propagowanie działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez włączenie ich do pełnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Poprzez realizację zadania chcemy zwrócić uwagę na fakt, że niepełnosprawność ruchowa, czy też intelektualna nie jest równoznaczna z niepełnosprawnością społeczną.

Podczas festynu zostanie zorganizowany kiermasz rękodzieła artystycznego, gdzie na specjalnie przygotowanych stoiskach organizacje biorące udział w przedsięwzięciu będą eksponowały wyroby artystów niepełnosprawnych. Organizatorzy przygotują liczne atrakcje, m.in. konkurs piosenki, plastyczny i fotograficzny.

Tematem przewodnim konkursu piosenki będzie polska muzyka lat 80-tych. Artystami będą osoby niepełnosprawne reprezentujące poszczególne placówki. Jury oceni wykonanie, stroje oraz charakter sceniczny. Konkurs fotograficzny pod nazwą „Festyn integracyjny widziany moimi oczami” zostanie rozstrzygnięty spośród zgłoszonych uczestników festynu. Uczestnicy wykażą się spostrzegawczością, kreatywnością oraz umiejętnością patrzenia wokół siebie. Na uwagę będzie również zasługiwał konkurs plastyczny o charakterze drużynowym
pn. „Z ekologią na ty – rady na odpady”. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy
z materiałów naturalnych i odpadowych, które poddane wtórnej obróbce znów nabiorą użytkowego charakteru. Na zakończenie festynu zorganizujemy integracyjną zabawę taneczną przy wtórze gościnnie zaproszonego zespołu muzycznego.

Mamy nadzieję na dobrą zabawę i pozytywny odbiór społeczności lokalnej.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Program festynu:                                        

9.30 – 10.00       Uroczyste otwarcie festynu i przywitanie gości

10.00  – 13.30:

–  Konkurs piosenki (występy artystyczne zgłoszonych uczestników festynu),

–  Konkurs plastyczny („Z ekologią na ty – rady na odpady”)

–  Konkurs fotograficzny („Festyn integracyjny widziany moimi oczami”)

13.30 – 14.30     Ciepły posiłek

14.30 – 15.30     Rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczanie nagród

 

 

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o usunięcie samochodów z rynku,

we wtorek 28 czerwca od godz. 16:00, na dzień przed imprezą,
w celu rozstawienia sprzętu i zabezpieczenia terenu.

Jednocześnie bardzo przepraszamy wszystkich mieszkańców i właścicieli sklepów w rynku za utrudnienia wynikające z organizacji imprezy,
w tym zmiany organizacji ruchu.