Podziękowanie dla Gimnazjum w Lewinie Brzeskim

„Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić

żadnymi pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem”

 

 DZIĘKUJEMY

 

Dyrekcji, Nauczycielom i Społeczności uczniowskiej

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim

 

 

Za wsparcie naszej działalności poprzez zebranie funduszy

w dniu 29 listopada 2015 roku w ramach programu

Centrum Edukacji Obywalelskiej „Młody Obywatel na Sportowo”

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół

i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”

wraz z kadrą i  podopiecznymi