Lewińskie Lwy

Miło nam zakomunikować, że Pan Robert Laszuk, Prezes naszego Stowarzyszenia
został laureatem II edycji „Lewińskich Lwów”
w kategorii osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kultura i sztuka

W dniu 10 października 2014r. w Miejsko Gminnym Domu Kultury odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ”Lewińskie Lwy”.

Ideą konkursu jest promowanie lokalnych inicjatyw społecznych, realizowanych poprzez osoby i instytucje, które poprzez swoje działania przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych a także podnoszą jakość życia mieszkańców.
Nagrody Burmistrza Lewina Brzeskiego Lewińskie Lwy to najważniejsze wyróżnienia gminne za najbardziej wartościowe dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej.

Gośćmi honorowymi gali „Lewiński Lew” ze strony laureata  Roberta Laszuka były wiceprezes Stowarzyszenia pani Stefania Iwanicka oraz kierownik WTZ pani Elżbieta Wielgus.

 Prezes Stowarzyszenia, Robert Laszuk, przyjmując nagrodę honorową „Lewiński Lew” oświadczył,
że nagrodę tą traktuje jako wyraz uznania za całokształt pracy i osiągnięć  dla całego Stowarzyszenia oraz w bardzo ciepłych słowach podziękował za pracę wszystkim  pracownikom zatrudnionym
w Stowarzyszeniu,  a w szczególności dla pani Stefani  Iwanickiej i pani Elżbiecie Wielgus.

Serdecznie gratulujemy! – życzy kadra, członkowie i podopieczni  Stowarzyszenia.

 W kategorii osiągnięcia w zakresie osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kulturalne, laureatem został Robert Laszuk, jeden z inicjatorów powstania Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim który od listopada 2000 pełni w nim funkcję prezesa. Przy stowarzyszeniu działają Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednie zaangażowanie pana Roberta w pracę stowarzyszenia, kierowanie nim, pozyskiwanie środków finansowych na działalność, organizacja różnych form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, znacząco pobudziło aktywność społeczną tego środowiska. Bezinteresowna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych została uznana i uhonorowana przyznaniem w 2006 roku brązowego krzyża zasługi przez Prezydenta Polski. Ponadto Pan Robert aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej jako radny. W Radzie Miejskiej poprzedniej kadencji pełnił funkcje przewodniczącego komisji rewizyjnej a w obecnej kadencji jest przewodniczącym komisji rozwoju gospodarczego. Aktywnie współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi, udzielając pomocy oraz wsparcia. Swoją działalnością aktywnie przyczynia się do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz poprawę warunków ich życia.