Międzynarodowe Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim

W dniu 20 września 2014 roku odbyły się Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Lewinie Brzeskim zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych  „Pomóżmy Im”
oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego oraz Burmistrza Lewina Brzeskiego.

Projekt był współfinansowany przez Fundację GÓRAŻDŻE – Aktywni w Regionie oraz Powiat Brzeski. Patronat medialny nad imprezą objęli: TVP Opole, Radio Opole oraz Nowa Trybuna Opolska.
Głównym celem przedsięwzięcia była szeroko pojęta integracja, promowanie i upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych
i ich uprawnień do czerpania radości ze sportu, na równych prawach z innymi obywatelami.