Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy – „Wielcy Polacy”

W sobotę 16 listopada 2013 roku w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim po raz szósty odbył się Wojewódzki Integracyjny Konkurs Wiedzy– „Wielcy Polacy”, którego patronem był Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara. Organizatorami Konkursu było Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” reprezentowane przez  Prezesa Roberta Laszuka i Wiceprezes Stefanię Iwanicką oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim z kierownik mgr Elżbietą Wielgus.

Projekt był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu Brzeskiego. Patronat medialny nad imprezą objęły: Nowa trybuna Opolska, TVP Opole oraz Radio Opole. Wzięło w nim udział 16 drużyn z województwa opolskiego i dolnośląskiego złożonych
z uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniów szkół gimnazjalnych.

Oficjalnego rozpoczęcia konkursu i powitania wszystkich drużyn oraz przybyłych gości dokonał Prezes Stowarzyszenia Robert Laszuk. Przedstawione zostało Jury w składzie: Małgorzata Flaka, Anna Surdyka oraz Żaneta Woszczyna. Specjalne podziękowanie od Stowarzyszenia za współpracę otrzymał Ryszard  Żuraw – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie. Szczególne podziękowania otrzymali także pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenia oraz wszyscy, którzy mieli swój udział w organizacji projektu.

Oprócz licznie zgromadzonej publiczności swoją obecnością zaszczycili nas Janusz Wójcik – Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Samorządu Województwa Opolskiego, Artur Kotara – burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski, Ryszard  Żuraw – Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie, Bartosz Sobiesiak – Członek Zarządu BS Oława, Andrzej Kostrzewa – Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego,  Waldemar Włodek – Przewodniczący Rady Miasta, Edward Traka – przedstawiciel zakładu Mera Schody S.A.

Celem konkursu było między innymi promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego, szeroko pojęta integracja, przybliżenie uczestnikom konkursu sylwetek wielkich Polaków, kształtowanie właściwego stosunku do polskiego dorobku kulturowego oraz podniesienie poziomu świadomości osób niepełnosprawnych
co do tkwiących w nich możliwości.

Konkurs miał także na celu integrację dwóch zupełnie odmiennych środowisk: młodzieży gimnazjalnej oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. Każda drużyna otrzymała pamiątkowy dyplom i cenną nagrodę rzeczową.

Zakres tematyczny Konkursu Wiedzy „Wielcy Polacy”:

  1. Literatura
  2. Historia
  3. Muzyka
  4. Teatr i film
  5. Sport
  6. Nauka
  7. Sztuka
  8. Duchowni
  9. Znane daty
  10. Ciekawostki

Klasyfikacja medalowa:

I miejsce :
Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim w składzie Tomasz Bałazy, Jarosław Kilian, Jan Prus.
II miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie w składzie Kamila Dembowska, Sebastian Książek, Andrzej Olszewski.
III miejsce:
Warsztat Terapii Zajęciowej  z Trzebnicy w składzie Marta Wojtaszek, Sylwia Berger, Paweł Banaszczyk.

Pozostałe  drużyny:

·      Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu (Emilia Gielczowska, Agata Frańczuk, Filip Jastrzębski)

·      Publiczne Gimnazjum w Łosiowie (Zuzanna Winiarska, Jacek Multan, Patryk Fornal)

·      Publiczne Gimnazjum w Skorogoszczy (Edyta Hajduk, Patrycja Stadnicka, Wiktoria Wolik)

·            Publiczne Gimnazjum w Lewinie Brzeskim drużyna nr 1 (Karolina Gwozdek, Kamil Moszczyński, Aleksandra Kucharska)

·            Publiczne Gimnazjum w Lewinie Brzeskim drużyna nr 2 (Kacper Tworzydło, Kamil Baucz, Alicja Dworakowska)

·            Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu (Aleksandra Adamczyk, Katarzyna Jasiczek, Marcel Bebel)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Brzegu (Dawid Goruk, Grażyna Pożarycka, Marta Szepielak)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie (Dagmara Biały, Małgorzata Kępińska, Andrzej Nahajewski)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Uszycach (Natalia Hawryluk, Iwona Sochacka, Mateusz Świec)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach (Krzysztof Wiatrowski, Rafał Koźlik, Janusz Adamczyk)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Namysłowie (Krzysztof Drobik, Justyna Kuźnik, Daria Zygmunt)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Nysie (Joanna Kmita, Barbara Szewczyk, Janusz Stanisławski)

·      Warsztat Terapii Zajęciowej w Głuchołazach (Piotr Sindlewski, Natalia Okowaniec, Aneta Chudoba).