Wycieczka na Litwę

W dniach 13-18 września 2013r. zorganizowaliśmy wycieczkę na Litwę, w której uczestniczyło 54 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Koszt wycieczki- 57.960,00 zł. w tym 32.660,00 zł.- ROPS Opole (środki PFRON), 9.900,00zł.-środki Stowarzyszenia, 15.400,00 zł. – dopłata uczestników wycieczki.

Wycieczka na Litwę to podróż w czasie   potęgi i chwały a także martyrologii i walki o niepodległość „obojga narodów”. Kowno, Szawle, Wilno, Troki. Cmentarz na „Rossie”- każdy grób,  każdy kamień no i serce Marszałka pochowane w grobie matki, składamy kwiaty, palimy znicze. Wszyscy bardzo podekscytowani a jednocześnie skupieni, ciche szepty, historia przed oczami wiruje. Chwile zadumy, Słowacki, Mickiewicz, Lelewel, Czeczot, Zan, Miłosz wszystkich nie sposób wymienić. Modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Katedra z Kaplicą Jagiellonów, Uniwersytet Wileński to wszystko wywarło ogromne niezapomniane wrażenie. Wyjazd na Litwę to nie tylko walory krajoznawcze i kulturowe to także wizyta w Centrum Dziennego Pobytu Osób Niepełnosprawnych w Niemenczynie. Zwiedzanie ośrodka wymiana doświadczeń, wspólna zabawa, dla nas była to lekcja patriotyzmu. Naszych świeżo poznanych przyjaciół zaprosiliśmy do wzięcia udziału w Wojewódzkich Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych które będziemy organizować 20 września 2014r. w Lewinie Brzeskim.