Wycieczka Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” do Juraparku

W dniu 03 czerwca 2013 roku odbyła się wycieczka  Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”  do Juraparku
w Krasiejowie. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Pana Tomasza Kostusia – Wicemarszałka Województwa Opolskiego, a jednocześnie wieloletniego przyjaciela Stowarzyszenia, który ufundował nam bilety wstępu wraz z przewodnikiem oraz ciepły posiłek.

Dzięki uprzejmości Pana Marszałka zwiedziliśmy wielki park edukacyjno-rozrywkowy, który obejmuje, oprócz części rekreacyjno-gastronomicznej, wystawę modeli dinozaurów mezozoiku wielkości naturalnej, tunel czasu (przejazd pociągiem tunelem z wyświetlaniem filmu o dziejach od Wielkiego Wybuchu do kryzysu perm/trias) i kino 5D, wyświetlające trójwymiarowy film o dinozaurach kredy i ich zagładzie.

Udział w wycieczce zachęcił osoby niepełnosprawne do uprawiania turystyki i krajoznawstwa. Uczestnicy wycieczki zdobyli wiele interesujących wiadomości, zapoznali się z prehistorią oraz zobaczyli wiele atrakcyjnych miejsc, które podkreślają piękno naszego regionu. Mogli także rozwinąć swoje zainteresowania oraz wzbogacić i poszerzyć wiedzę.