Targi Ekonomii Społecznej

26.01.2010r. wraz z naszym WTZ wzięliśmy udział w Targach Ekonomii Społecznej, które odbyły się  w Willi Młynówka Opolu.

Podczas Targów odbyły się spotkania, konsultacje, które miały na celu m.in. zacieśnienie współpracy między fundacjami i zachęcenie potencjalnych nowych zainteresowanych niesieniem takiej formy pomocy społecznej.

Na Targach  zaprezentowano projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „BOSA Ekonomia Społeczna, czyli Brzesko – Opolsko – Strzeleccy Animatorzy Ekonomii Społecznej”. Przedstawiono także tzw. dobre praktyki animatorów ekonomii społecznej, czyli aplikowanie założeń ekonomii społecznej w celu rozwiązywania konkretnych problemów grup wykluczonych społecznie.

Nie zabrakło oprawy rozrywkowej. Można było zobaczyć jak osoby niepełnosprawne mierzą się z ciężarami oraz obejrzeć występ muzyków. Osoby niepełnosprawne przygotowały także wystawę prac.

 

Targi umożliwiły naszemu Stowarzyszeniu prezentację działalności. Mogliśmy zaprezentować nasze osiągnięcia. Podczas Targów certyfikat animatorów ekonomii społecznej otrzymała z-ca Prezesa SPiON „Pomóżmy Im” Stefania Iwanicka oraz kierownik WTZ Elżbieta Wielgus. Zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Anna Twardowska, Burmistrz Lewina Brzeskiego w towarzystwie Prezesa SPiON „Pomóżmy Im”, Pana Roberta Laszuka.