Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami ogólnopolskiego forum „Razem możemy więcej”

O problemach rodziców niepełnosprawnych dzieci rozmawiał we wtorek premier Donald Tusk z przedstawicielami ogólnopolskiego forum „Razem możemy więcej”. Rodzice przekazali mu petycję w sprawie zmiany systemu świadczeń wypłacanych przez państwo dla osób zajmujących się chorymi dziećmi oraz przygotowany przez nich projekt zmian ustawy o świadczeniach rodzinnych. Na środę zapowiedzieli pikietę.

Spotkanie przedstawicieli rządu i forum „Razem możemy więcej” (fot. PAP/Paweł Kula)

Forum „Razem możemy więcej” skupia rodziców niepełnosprawnych dzieci z całej Polski. Rodzice domagają się stworzenia spójnego systemu wsparcia oraz podniesienia kwot świadczeń dla niepełnosprawnych dzieci: m.in. podwyższenia kwoty świadczenia i zasiłku pielęgnacyjnego, zniesienia progu dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego i zlikwidowania wymogu całkowitej rezygnacji z pracy przez osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Premier odniósł się do podnoszonych przez rodziców problemów ze zrozumieniem, zwrócił jednak uwagę, że obecna sytuacja finansowa państwa ogranicza możliwości podjęcia szybkich i kompleksowych działań. Podkreślił jednak, że rodzice wychowujący niepełnosprawne dzieci będą traktowani priorytetowo, jeśli nastąpi poprawa sytuacji gospodarczej.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli m.in. minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda i minister Michał Boni.

Rząd zapowiada wprawdzie podwyżkę zasiłku od listopada o 100 złotych, jednak rodzicom niepełnosprawnych chodzi też o to, by pobierając świadczenia pielęgnacyjne nie musieli rezygnować z pracy.

Wcześniej rodzice niepełnosprawnych dzieci zaplanowali na środę pikietę przed kancelarią premiera. Organizatorzy zapowiadają, że niezależnie od wtorkowego spotkania pikieta ta odbędzie się. Wybiera się na nią ok. 200 osób z całej Polski. Niektórzy rodzice przyjadą wraz z dziećmi, inni – wybiorą się sami, ale zabiorą ze sobą puste wózki inwalidzkie ze zdjęciami dzieci.

Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł, a świadczenie pielęgnacyjne, przysługujące, gdy rodzic nie pracuje – 420 zł (od listopada 520 zł). Świadczenie to mogą otrzymać rodziny, w których dochód na jednego członka nie przekracza 583 zł.

W spotkaniu tym uczestniczył Prezes naszego Stowarzyszenia pan Robert Laszuk.