II Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych – Jesteśmy Europejczykami

W dniu 28 marca 2009r. w Gimnazjum w Lewinie Brzeskim odbył się II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Osób Niepełnosprawnych – Jesteśmy Europejczykami pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Organizatorami byli: Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”, Warsztat Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Głównym sponsorem imprezy był Urząd Gminy Lewin Brzeski. Pozostali sponsorzy to Mera Schody Lewin Brzeski i Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych „Odra”S.A. w Brzegu.