Neuroterapia

Sensomotoryka

Trening sensomotoryczny opiera się na stymulowaniu odruchowych mechanizmów kontroli ustawienia segmentów ciała względem siebie.  Technika ta jest  powszechnie w rehabilitacji jako jeden ze sposobów powrotu do pełnej sprawności po kontuzjach.

EEG Biofeedback

EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego mózgu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.