Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Rozwój szansą na niezależność”.Projekt współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D.
Termin realizacji projektu : 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r Czytaj więcej…

logo spion - koronawirus

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Rehabilitacji

W związku z panująca pandemia COVID 19, zgodnie  z wydaną  przez Prezesa Rady Ministrów informacją  w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół  i  Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” , zawiesza działalność Ośrodka Rehabilitacji SPION  z dniem 08 marca 2021 roku do odwołania.

życzenia noworoczne 2021

Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości w zbliżającym się Nowym Roku
Życzy Zarząd, Kadra oraz Podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim Czytaj więcej…

plakat podziękowanie dla darczyńców

W tym wyjątkowym czasie nie zapominamy o naszych najmłodszych Beneficjentach. Aktualna sytuacja uniemożliwiła Nam zorganizowanie spotkania z Mikołajem  w Stowarzyszeniu Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych, dlatego w tym roku Mikołaj odwiedzał najmłodszych podopiecznych w ich domach. Spotkanie z Mikołajem było dla dzieci radosnym i niezwykłym przeżyciem, które zapamiętają na długie lata. Chcemy z całego serca podziękować naszym hojnym Mikołajom i ich Elfom, za życzliwość, bezinteresowną pomoc oraz piękne paczki. Szczególne podziękowania Czytaj więcej…