Stowarzyszenie Przyjaciół                                                   

i Osób Niepełnosprawnych

       „Pomóżmy Im”

Ul. Kościuszki  52

49 – 340 Lewin Brzeski

Tel. 77 4 127 472

www.spion.pl

 Lewin Brzeski  18.04.2023

Zawiadomienie

                    Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 09 maja  2023 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52.

Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza WZCz
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Stwierdzenie kworum
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. Zatwierdzenie bilansu za 2022 rok
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi
 9. Dyskusja
 10. Podjęcie Uchwał
 11. Zakończenie obrad

Zgodnie z uchwałą WZCz Bilans i sprawozdanie zarządu za 2022 rok zamieszczono na stronie internetowej  www.spion.pl

Zarząd SPiON

Ogromne emocje, wspaniała sportowa atmosfera i duch rywalizacji. Tak w kilku słowach można opisać piątą edycję turnieju piłki nożnej pn. „NASZ MUNDIAL”, który odbył się27 września na stadionie klubu sportowego „OLIMPIA” w Lewinie Brzeskim. Czytaj więcej…

22 września 2022 roku na stadionie Klubu Sportowego LZS Olimpia w Lewinie Brzeskim organizujemy turniej piłki nożnej pn. „Nasz Mundial”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do kibicowania uczestnikom zmagań sportowych! Czytaj więcej…

logo spion

   Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 18 maja  2022 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Czytaj więcej…

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” realizuje projekt „Dążymy do sukcesu”. Czas trwania: 01.04.2022 – 31.03.2025 r. Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lewin Brzeski oraz środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Czytaj więcej…

Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” realizuje projekt „Dążymy do sukcesu” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Gminy Lewin Brzeski oraz środków własnych Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im”
Czas trwania: 01.04.2022 – 31.03.2025 r.
Warunek uczestnictwa – posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
Oferujemy:
– rehabilitację ruchową i fizykalną
– terapię metodą EEG – Biofeedback
– terapię rozwojową
– terapię pedagogiczną
– terapię psychologiczną

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2022 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Dążymy do sukcesu”. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową z PFRON .
Termin realizacji projektu : 01.04.2022 r. – 31.03.2025 r. Czytaj więcej…