logo spion

   Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” zwołuje na dzień 18 maja  2022 roku o godzinie 18.00 Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w lokalu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lewinie Brzeskim przy ulicy Kościuszki 52. Czytaj więcej…

Ostatnie pożegnanie śp. Ireny Wielgus-Koszyk Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego członka  SPION „Pomóżmy Im” Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej śp. Ireny Wielgus-Koszyk Przyjaciela i życzliwego  człowieka niezwykłej dobroci, która nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy serdecznego współczucia. Zarząd i pracownicy Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” Nabożeństwo pogrzebowe odbędzie się w kościele w Lewinie Brzeskim dnia 30 XI 2021 o godzinie 13:00

Informujemy, iż Stowarzyszenie Przyjaciół i osób niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” od dnia 01.04.2019 roku realizuje trzyletni projekt pn. „Rozwój szansą na niezależność”.Projekt współfinansowany jest  ze środków PFRON w ramach realizacji zadań zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zgodnie z Umową Nr ZZO/000055/08/D.
Termin realizacji projektu : 01.04.2017 r. – 31.03.2019 r Czytaj więcej…

logo spion - koronawirus

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Ośrodka Rehabilitacji

W związku z panująca pandemia COVID 19, zgodnie  z wydaną  przez Prezesa Rady Ministrów informacją  w sprawie ograniczenia kontaktów społecznych i przechodzenia na tryb pracy zdalnej  jednostek, w których jest to możliwe,

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół  i  Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” , zawiesza działalność Ośrodka Rehabilitacji SPION  z dniem 08 marca 2021 roku do odwołania.

życzenia noworoczne 2021

Radosnych, pogodnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła i miłości w zbliżającym się Nowym Roku
Życzy Zarząd, Kadra oraz Podopieczni Stowarzyszenia Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych „Pomóżmy Im” w Lewinie Brzeskim Czytaj więcej…